Tuesday, November 16, 2010

Aanhin Nino 'Yan?

Aanhin Nino ‘Yan

Maikling Kwento Salin ni Lualhati Bautista

Mula sa panulat ni Vilas Manwat

“Ang kadakilaan ay hindi matutumbasan ng anumang halaga”

Si Nai Phan ay isa sa mga sikat sa kapitbahayan. Hindi dahil isa siyang mananayaw na ang paa’y singgaan ng saboy ng bituin; hindi rin dahil ginawa niyang bukod-tangi ang sarili sa larangan ng pulitika o panitikan. Marahil, ang kanyang talino sa pagsasangkap sa isang masarap na luto ng sinangag ang kanyang naging tuntungan sa kawalang hanggan, pero kahit hindi naging katangi-tangi ang nalalaman niya sa pagluluto, magiging tanyag pa rin siya, dahil handa niyang pahintulutan ang kanyang mga parokyano sa walang limitasyong pangungutang.

Mahilig siyang mamigay ng matamis sa mga bata nang hindi naghahanap ng pera. Mangyari pang dahilan ito lagi para magreklamo ang kanyang asawa, pero sasabihin niya: “Ang dalawampung satang na halaga ng matamis ay hindi ipinaghihirap ng pamilya.” Pag ang Than Khun, isang mataas na opisyal na naninirahan sa may iskinita, ay gusto ng isang masarap na kape, sasabihin nito sa anak: “Magdala ka rito ng kape mula sa tindahan ni Nai Phan. Marami siyang maglagay ng gatas; iisipin mong nag-aalaga siya ng baka para roon!

Sa iskinita rin iyong ay naninirahan ang isang lasenggong hilig nang lumitaw sa kainan at tumula ng mga berso mula sa kwento nina Khun Chang at Khun Phaen; makikinig si Nai Phan ng taimtim ang atensyon. Pagkatapos magpalabas, hihingi ang lasenggo ng isang libreng baso ng tsaang may yelo, na malugod naming ipagkakaloob ni Nai Phan, na may kasama pang doughnut para kompleto.

Pag maulan, sasabihin ni Nai Phan sa mga estudyanteng dalagita: “Mga binibini, nahihirapan na kayo sa pagtatampisaw sa putik. Mula ngayon, pwede n’yong bitbitin ang inyong sapatos hanggang sa aking tindahan at doon n’yo isuot.” Lagi niyang binibigyan ang mga ito ng malinis na tubig para panghugas ng paa. Pero eksaktong ikawalo gabi-gabi, isasara niya ang kanyang tindahan. Sasabihin sa kanya ng mga kaibigan niya, “Dapat kang magbukas at magsilbi sa gabi, diyan maganda ang negosyo, mas madali kang yayaman.”

Masayang tatawa si Nai Phan at sasabihin, “Mas masarap matulog kaysa magpayaman ng mabilis.”

Ang sagot na ito’y may pinupukaw sa puso ng mga nakaririnig na mas mayaman kaysa kay Nai Phan, pero hindi pa rin kontento sa yaman nila, bagkus ay nagkukumagkag pang makapagpundar ng mas malaki pang kayamanan.

Ang mga taong naninirahan sa iskinita, pauwi sa kani-kanilang bahay sa kalaliman ng gabi pagkaraan ng maghapong ginugol sa paghahanap ng pera, ay makakatanaw kay Nai Phan na nakahilig sa kanyang maliit na silyang de-tiklop, kontentong nakikipag-usap sa asawa. At maiisip nila sa kanilang sarili, “Ang saya-saya nilang tingnan, Malaya sa paghahangad sa kayamanan. Mas mabuti pa sila sa amin.”

Isang gabi ay nagpunta sa sinehan ang kanyang asawa, at nag-iisa si Nai Phan. Papadilim na at naghahanda na siyang magsara ng tindahan nang mabilis na pumasok ang isang kabataang lalaki,

“Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Sir?” tanong ni Nai Phan. Sa halip na sumagot, naglabas ng baril ang estranghero at itinapat iyon sa puso niya. Hindi ito maunawaan ni Nai Phan, pero nadarama niya na hindi maganda ang pangyayari.

“Iabot mo ang salapi mo,” ang marahas na sabi ng kabataang lalaki. “Lahat; kung anumang meron ka. Mukhang patayan ang uso sa mga panahong ito, nagbabarilan ang mga tao araw-araw. Pag pinatay kita, wala nang espesyal d’on, at pag napatay mo ako, hindi na rin masyadong nakapagtataka, kaya bilisan mo na. Pag hindi ko nakuha ang salapi, patitikimin kita ng mga bala.”

Hindi nanginig si Nai Phan. Kalmante siyang nakatayo at sabi niya sa tinig na parang nakikipag-usap lang, “Ibibigay ko sa ‘yo ang pera, pero hindi dahil sa baril mo, ibibigay ko sa ‘yo dahil mukhang kailangang-kailangan mo iyon. Baka nakasalalay rito’y buhay at kamatayan. Eto… lahat ng perang meron ako ay nandito. Kunin mo na at umuwi ka na agad. Sinong nakakaalam? Siguro’y may sakit ang iyong ina; siguro’y maraming taong naghihintay roon, iniisip kung mag-uuwi ka ng pera o hindi. Maraming buhay ang maaaring nakadepende sa pag-uwi mo na may dalang pera. Hindi ko sasabihin sa mga pulis. Mga siyam na raan ang cash dito; higit pa… kunin mo na.”

Inilagay niya ang salapi sa mesa pero ang binatang holdaperay tila hindi magkakalakas-loob na hipuin iyon.
“Bakit hindi mo kunin?” tanong ni Nai Phan. “Tingnan mo, bakit kita lolokohin? Alam kong hirap na hirap ka. Hirap tayong lahat sa mga araw na ito. Hindi ako naniniwalang masama kang tao. Sino ang gustong maging magnanakaw kung maiiwasan niya? Maaari ring nagkaatake ang iyong ama at kailangan mo siyang alagaan. Dalhin mo sa kanya ang perang ito, pero huwag mong ubusin lahat sa gamut. Maniwala ka sa akin, magagamot ng doctor ang katawan, pero kailangan ng tao ang lunas pati sa kanyang isip at kaluluwa. Bumili ka ng ilang mababangong bulaklak, isang kwintas ng bulaklak para sa iyong ina na mailalagay niya sa harap ng sagradong imahen sa bahay. Iyon ang ginagawa ko gabi-gabi. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang kabanalan o kung saan ito nananahanan. Sapat na ang makadamaka ng kapayapaan sa iyong sarili. Iyon ang langit. Ay! – at itabi mo ang iyong baril – giginhawa agad ang pakiramdam mo. Ang isang lalaking may dalang baril ay hindi nakakikilala ng kapayapaan, ang puso niya’y naghihirap sa takot at pag-aalinlangan, at sa amoy ng panganib. Hindi tayo liligaya habang an gating mga kamay ay nagsisikip sa mga sandata.”

Inilagay ng kabataang lalaki ang baril sa kanyang bulsa, tulad ng isang masunuring bata. Itinaas niya ang mga kamay sa pagpupugay sa wai kay Nai Phan, na kilala sa kanyang sinangag at kape at pagbubukas-palad.


“Dapat barilin ko ang aking sarili imbis na barilin ka,” sabi ng kabataang lalaki.

“Huwag kang magsalita na parang baliw.” Sabi ng tagapamahala ng tindahan, habang iniaabot ang pera sa binata. “ Ito na lahat iyon. Dalhain mo, iyo nang lahat. Hindi ito pagbibigay na ginawa sa galit. Alam ko na puno na ang mga bilangguan, pero hindi ng mga criminal. Isa kang lalaking tulad ko, tulad ng ibang lalaki; kahit sinong lalaki, kahit isang ministro ay ganyan din ang gagawin kung desperado.”
Naupo ang kabataang holdaper. “Hindi pa kita nakita kalianman, at hindi pa ako nakakita kailanman ng gaya mo kung magsalita. Hindi ko kukunin ang pera mo, pero itinabi ko na ang aking baril. Ngayo’y uuwi na ako sa aking ina gaya ng sabi mo,” umubo siya nang ilang ulit bago nagpatuloy. “Masama akong anak. Lahat ng perang ibinigay sa akin ng aking ina’y inubos ko sa karera ng kabayo; ‘yong kakaunting natira’y inubos ko sa pag-inom.”

“Lahat ng tao’y nagkakamali. Ano ba ang buhay kundi magkakahalong eksperimento, pagkakamali’t mga kabiguan?” sabi ni Nai Phan.

“Hindi malakas ang katawan ko, alam mo,” pagpapatuloy ng kabataang lalaki. “Narinig mo ba ang ubo ko? Natatakot ako na may’ron na akong T.B. Iyon ang dapat sa akin, sa palagay ko, dahil meron akong mga ginagawang masama. Dapat talagang mamatay na ko agad-agad. Hindi ako dapat mabuhay, pasanin lang ako ng mundo. Salamat at paalam.”

“Hindi mo kailangang umalis agad. Dito ka muna sandali at mag-usao tayo. Gusto kitang makilala. Saan ka nakatira? Ano ang mga hilig mo? Ibig kong sabihin, ano ang mga pinaniniwalaan mo?”
Walang pag-asang umiling ang kabataang lalaki. “Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Saan ako maaring pumunta? Ano ang mga pinaniniwalaan ko? Hindi ko alam. Mukhang wala nang ano pa man sa mundong ito na karapat-dapat paniwalaan. Naging isang miserabling nilikaha na ako mula ng araw ng ako’y ipinanganak; hindi nakapagtataka na hindi ko gusto ang aking mga kapwa-tao. Minsan, ang tingin ko’y pananagutan ng lahat ang mga kamalasan ko. Ayokong makisalamuha sa mga tao. Hindi ako nagtitiwala kahit kanino. Kinasusuklaman ko ang paraan ng pakikipag-usap ng tao sa isa’t-isa, kung paano nila gugulin ang kanilang buhay, kung paano nila mahalin at purihin ang isa’t-isa, kung paano tumawa at ngumiti.”

Tumango nang may pagkaunawasi Nai Phan. “Lahat ng tao’y gano’n ang pakiramdam kung minsan.”
“Kaya mo ba akong paniwalaan? Hindi ako interesado sa kahit ano. Sawang-sawa na ako sa lahat. Ang buong mundo’y parang hungkag. Walang kahulugan, walang anupamang mapapangapitan o maigagalang ng tao. Kung talagang gusto kong magtrabaho, sa palagay ko’y maaari akong humanap ng gawain. Pero nasusuklam akong makita ang sangkatauhan; ayokong tumangap ng kahit na anong pabor mula sa kanila. Mananatili ako nang isang linggo sa isang trabaho, dalawang linggo, sa isa pa – hindi ako nagtatagal kahit saan.”

“Nagbabasa ka ba ng libro?”

“Dati pero umayaw na ako. Ni hindi na ‘ko nagbabasa ng dyaryo ngayon. Bakit pa? Alam na alam ko kung ano ang laman nila. Walang iba kundi barilan, nakawan, patayan! Binabago nila ang mga lugar at pangalan, pero ganu’t gano’n rin ang istorya.”

Hinimas ng kabataang lalaki ang kanyang baba at masusing naningkit ang mga mata kay Nai Phan. “Swerte mo na hindi ka nagpakita ng anumang takot o galit ng pagbantaan kita ng baril, tiyak papatayin kita. Ang daigdid na ito’t punung-puno ng mga lalaki na gustong magpakita ng galit, mga lalaking marurumi ang isip, na laging bumubulalas na nabubulok na raw ang sibilisasyon at moralidad. Hindi ako naniniwala dahil lang daan-daan o libu-libo ang napasama, gano’n na rin dapat ang gawin ng lahat ng tao. Alam ko na ngayon na hindi ako naparito dahil sa pera kundi para patunayan sa sarili ko na tama ang aking paniniwala. Naiisip ko lagi na kahit pa nawawalan na ng pag-asa ang mundo at lumulubpg na sa kailaliman, pinarumi at dinungisan ng kasalanan ng tao, may natitira pa rin kahit isang taong hindi tao dahil gan’on lang ang itsura niya, kundi isang tunay na taong nilalang. Alam niya kung paano magmahal ngt iba, kung paano mapagwawagian ang paggalang ng ibang tao. Pero hindi ko ganap na pinanaligan iyon dahil wala pa akong nakitang gano’n. Sa loob ng maraming taon ay iniisip ko: ‘Sana’y makakita ako ng isang taong hindi na naging buktot, kasabay ng kabuktutan ng mundo, para mapaniwalaan ko na may natitira pang kabutihan, para magkaroon ako ng lakas para patuloy na mabuhay.’ Ngayo’y nakatagpo ako ng isang taong gano’n. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng hinahangad ko. Wala ka nang dpat ibigay. Uuwi na ako ngayon. Mangyari pa, sa isp ko, hindi ko kamumuhian muli ang daigdig. Natuklasan ko sa wakas ang uri ng buhay na gusto kong tuntunin.”

Mukhang mas naging masigla na ang estranghero. Tumindig na siya para umalis at pagkaraan, naalala niya, nilabas niya ang baril. Iniabot niya iyon sa may-ari ng tindahan.

“Sana’y kunin mo ito. Hindi ko na ito kailangan, Iyan ang tatak ng mababangis. Sinumang lalaking magdala ng baril ay walang awa o paggalang sa iba; wala siyang iginagalang kundi ang baril. Ang mga bandido’y maaaring mabuhay sa kanilang baril, pero ang buhay nila’y laging gagambalain ng katotohanang ang mga kaaway nila’y maaaring sumalakay sa kanila nang wala silang kahandaan. Wala silang panahon para panoorin ang paglubog ng araw o para umawit. ‘Pag ang tao’y walang panahon para umawit, mabuti pang maging kuliglig na lang o ibong mynah.”

Ngumiti ng masaya ang holdaper, at kumaway ng pamamaalam. Idinugtong nito: “Babalik ako para makita ka uli, pero huwag mo nang ipakita uli sa akin ang baril. ‘Yan ang kaaway ng isang malinis na buhay. Paalam.”

Nawala sa dilim ang estranghero. Yumuko si Nai Phan, ang may-ari ng tindahan, para bisitahin ang pinakabago niyang pag-aari. Inisip niya na bukas ay ipagbibili niya iyon. Kailangang-kailangan niya ng bagong pansala ng kape.